Szellemi örökségünk

Szellemi Örökség Emlékalbum

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület – megalapításának 60. évfordulója alkalmából – a megbecsülés és elismerés szándékával „Szellemi Örökség” címmel EMLÉKALBUMOT nyitott, amelyben azoknak a tagtársainknak kíván egy-egy lapot szentelni, akik a textil-, ruha- és textiltisztító ipar kutatási, fejlesztési, oktatói, ipar- és vállalatirányítási területein kimagasló eredményeket értek el és a szakmai közéletben is elismert életpályát mondhatnak magukénak.

Az EMLÉKALBUM minden évben bővül. A kiegészítésre bárki tehet javaslatot, melyet a TMTE Szellemi Örökség Bizottsága értékel. Az elfogadott javaslatok alapján készülnek el az új emléklapok, melyek az évi rendes Közgyűlés alkalmával kerülnek az EMLÉKALBUM-ba.

Az EMLÉKALBUM nyomtatott változatát az Egyesület Titkárságán őrizzük, abba bárki szabadon beletekinthet.

Az online verziók személyenként, a névre kattintva az alábbi listából érhetők el:

> Dr. Aschner Gábor
> Árvai Jenő
> Bajczár Éva
> Balla Jenőné
> Bandi István
> Bangha Jenő
> Dr. Baráth Hajnal
> Barna Judit
> Dr. Basa Ferenc
> Báder Miklósné
> Bánfi Erzsébet
> Bárány István
> Beck Tamás
> Bencze Imre
> Bencze Károly
> Bendrin Iván
> Bercsényi L. György
> Boldizsár János
> Boldizsár Jánosné
> Dr. Bonkáló Tamás
> Dr. Borsa Judit
> Brucker Antal
> Dr. Csaba Anna-Mária
> Dr. Császi Ferenc
> Dr. Cseh József
> Cseh László
> Csepreghy Győző
> Cseresnyés Géza
> Csillag György
> Csomortány István
> Dr. Csűrös Zoltán
> Dávid István
> Dávidházy István
> Dr. Deme Tibor
> Dr. Dischka Győző
> Dobos Anikó
> Domschitz József
> Ebinger Mária
> Ecker Károlyné
> Eitler György
> Elek Imre
> Dr. Endrei Walter
> Estu Klára
> Fekete Ferenc
> Feleki László
> Földes Imréné
> Földes Pál
> Füsti Pál
> Galambos Attila
> Dr. Garami Istvánné
> Dr. Geleji Frigyes
> Dr. Geszler Ödön
> Groszmann Tibor
> Gyebrószki Andrásné
> Gyovai Ágnes
> Dr. Győrváry Ferenc
> Haiman Péterné
> Dr. Hajmásy Tibor
> Dr. Hajnal Endre
> Hannauerné Szabó Anna
> Hatos Istvánné
> Havas Ivánné Dr.
> Hábelné Kiss Gabriella
> Heinz Gyula
> Dr. Hirschler Róbert
> Holl Kamill
> Honti László
> Horváth Géza
> Horváth István
> Horváth László
> Hricsovinyi Pál
> Huszák Vilmos
> Ihász József
> Dr. Ivanovics Iván
> Ivitz Rudolf
> Jancsecz Ferencné
> Jancsó Eszter
> Jancsó Péter
> Dr. Jederán Miklós
> Juhász Géza
> Kamarás Sándor
> Karmos Viktor
> Kassovitz Artúr
> Katona Lajos
> Dr. Kádas Ferenc
> Kántor László
> Kelényi Gábor
> Dr. Kerényi István
> Kertész Pál
> Kishonti Judit
> Kiss Árpád
> Dr. Kocsis József
> Dr. Koczkáné Dr. Csiszár Emília
> Dr. Koczor Zoltán
> Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia
> Koleszár András
> Komlós Sándor
> Kossár Lajos
> Dr. Kossár Lajos
> Kovalikné Vámos Magda
> Kovács Leventéné
> Dr. Kóczy László
> Köves Brúnó
> Kőhalmi Konrád
> Králik Iván
> Kutasi Csaba
> Kúcs Zoltán
> Lakatosné Győri Katalin
> Lay Márton
> Lázár Károly
> Lehr Ferenc
> Ligeti Imre
> Linka Péter
> Lukács Jánosné
> Markó Péterné
> Marosi József
> Marton János
> Marton József
> Marton Józsefné
> Mazán Kálmán
> Mándoky László
> Máthé Csabáné Dr.
> Dr. Medgyessy Ildikó
> Mészáros Éva
> Mészáros Lászlóné
> Mező Péter
> Dr. Mihalik Béla
> Dr. Mihalikné Hegedűs Katalin
> Milanovich László
> Mirkovics Zsigmond
> Dr. Moskovits László
> Nagy Mihály
> Nagyné Horváth Katalin
> Nagyné Miske Margit
> Nádor Vera
> Németh Endre
> Dr. Németh József Ernő
> Némethné Dr. Erdődi Katalin
> Orbán Istvánné Dr.
> Pados Ferenc
> Papp Józsefné Dr.
> Dr. Pataki Pál
> Pichner József
> Pingitzer József
> Prátser András
> Rajnai Gábor
> Dr. Ramaszéder Károly
> Dr. Reicher Johanna
> Reisz Péter
> Reketye Károly
> Dr. Réti Lajosné
> Ricsóy Béla
> Rőder Iván
> Dr. Rusznák István
> Salamon Ferenc
> Dr. Schmalz József
> Selmeci Istvánné
> Sinkáné Dr. Király Anna
> Solcz Sándor
> Dr. Solt Antal
> Somlai Péter
> Somlyai Árpádné
> Szabó Györgyné
> Dr. Szabó Imre
> Szabó Imréné
> Szabó Miklós
> Szabó Rudolf
> Szajbély Mihály
> Dr. Szalai Lajosné
> Szalay László
> Széll János
> Széll Sándor
> Szentpéteri Gyula
> Szitha Hedvig
> Dr. Szoboszlai Attila
> Szocsevka Ferenc
> Sződy Ferencné
> Szurovecz Béláné
> Dr. Szűcs Iván
> Dr. Tatár József
> Tálos Jánosné
> Tárnoky Ferenc
> Téri Rudolf
> Tombor Gábor
> Tóth Béla
> Tóth György
> Tóth István
> Tóth László
> Dr. Tömörkény László
> Uhrman Györgyné
> Vajk Éva
> Dr. Való Gábor
> Varga Ferenc
> Varga Vilmos
> Dr. Varró Tamás
> Dr. Vass György
> Vass Márta
> Véber Zoltán
> Vég László
> Dr. Vékássy Alajos
> Dr. Víg András
> Weiszböck Rezsőné
> Wieland Róbert
> Wighardt József
> Winkler Istvánné
> Dr. Zalatnay Ottó
> Zeisel István
> Dr. Zemplén Győző
> Dr. Zilahi Márton
> Zoles József
> Zöld Kálmán