Rólunk

Küldetés – Célok – Tevékenységek

Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület

 

A TMTE jogi státusza:

1948. alapítás éve (MTESZ tagegyesülete)

1989. jogi önállóság elnyerése közhasznú szervezetként, a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vétele alapján. 
Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma 13. Pk. 60429/1989/11

2004. felnőttképzési intézményi akkreditáció megszerzése a Felnőttképző Akkreditációs Testület tanúsítványa alapján. FAT Tanúsítvány: AL-0700

 

Küldetésünk:

„A textil-és textilruházati iparban, a textiltisztításban és a kapcsolódó szakterületeken a szakmai kultúra fejlesztése, megóvása, hagyományainak őrzése, fórum biztosítása a szakemberek számára a tudásmegőrzés, a tudásfejlesztés és az információk cseréje érdekében”

 

A TMTE közhasznú törvényben nevesített célterületei:

 • tudományos tevékenység, kutatás;
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
 • szakmai kulturális tevékenység;
 • szakmai kulturális örökség megóvása;
 • szakmai műemlékvédelem
 • fogyasztóvédelem;
 • környezetvédelem;
 • euroatlanti integráció elősegítése;
 • hátrányos helyzetű csoportok (a szakterületen foglalkoztatott nők) társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének és foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások

 

A közhasznú célok megvalósítását szolgáló tevékenységi formák:

 • Szakmai rendezvények szervezése, ismeretterjesztés (pl. Műszaki Textil Fórumok, Ruhaipari Szakemberek Fóruma (üzemlátogatási programok), Minőségi Törzsasztal programok, Nemzetközi konferenciák (pl. INTECHED, Textilvegyész és Kolorista Szakember-Találkozó stb.)
  • Szakmai utakat hirdet külföldi kiállításokra, szakvásárokra.
  • Segíti a nemzetközi technológia fejlesztési eredmények közvetítését, partnerkapcsolatok kiépítését projektötletek megvalósítását, igény szerint közreműködik pályázati projektek fejlesztésében és menedzselésében.
  • Fórumot biztosít az uniós szabályok, direktívák szakmai feladatok megismertetésére, rendszeresen információkat nyújt a vállalkozások működését segítő pályázati támogatási formákról
 • Oktatás, felnőttképzés „EDUTEX” felnőttképzési programok keretében képzéseket szervez új szakma specifikus ismeretek megszerzésére, és kapcsolódó szolgáltatásokkal segíti szakemberek elhelyezkedését munkaerő piacon.
 • Szakmai érdekképviselet Tagvállalatai számára szakmai és munkaadói érdekképviseletet biztosít a munkavállalói és munkaadói érdekek egyeztetését szolgáló Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottság keretében. Eljuttatja az információkat a tagokhoz az Európai Unió szakma politikai állásfoglalásairól és döntéseiről.
 • Szaklapok, szakmai kiadványok megjelentetése: Magyar Textiltechnika-online, Textilvilág – TMTE Híradó, Háromnyelvű szakszótár, „Jó tudni” Fogyasztóvédelmi kiadványok; „Textil- és ruhaipar útban az EU felé” c. CD sorozat, stb.
 • Fogyasztóvédelmi program: fogyasztóvédelmi ismeretek terjesztése, oktatása lakossági és szakmai fórumok keretében. Kiadványok szerkesztése, ingyenes tanácsadás.
 • Műszaki, jogi fogyasztóvédelmi tanácsadás egyesületi szakértőkkel: Kártérítési ügyekben ill. peres ügyek megelőzésére igazságügyi és műszaki szakértői tevékenységet vállal.
 • Egyéb szolgáltatások: Partnerközvetítés, szakértők közvetítése, adatbázis (szakmai cím- és tevékenységjegyzék összeállítása, szakfordítás, pályázati tanácsadás, állásközvetítés stb.

 

A TMTE tagságát több, mint 100 jogi tagvállalat és mintegy ezer nyilvántartott egyéni szakember alkotja. A tagok önkéntes munkával ésszakértőit

A TMTE egyéni tagja lehet minden érdeklődő szakember, aki az egyesület alapszabályát elfogadja, fizeti az éves tagdíjat.

A TMTE-ben jogi tagságot létesíthet a textilruházati és ezzel összefüggő szakterületen bármely szektorban működő gazdálkodó szervezet. – gyártó, kereskedő, társas vállalkozás, egyéni vállalkozó – kölcsönös megállapodás alapján és jogi tagdíjfizetéssel.

Közcélú szervezetként a TMTE-t esetenkénti, vagy hosszú távú együttműködési (tartós adományozás) céllal támogató cégek és magánszemélyek a mindenkori jogszabályban meghatározott adókedvezményeket vehetik igénybe.

A TMTE szervezetei: A tagság szakosztályokban, és egyéb szakmai csoportosulások, regionális szervezetek keretében éves munkaterv alapján valósítja meg céljait. A szakmai és regionális szervezetek munkáját választott vezetőség irányítja. Az egyesületi munka fő irányait a küldöttközgyűlés, illetve az általa választott vezető testület, az Intéző Bizottság határozza meg. Az alapszabályszerű működést az ellenőrző bizottság felügyeli.

A TMTE kapcsolatrendszere: nemzetközi és hazai szakmai szervezetek tagja, széles körű kapcsolatot tart oktatási intézményekkel, szakmai érdekképviseletekkel, kormányzati intézményekkel.

A TMTE a következő hazai és nemzetközi szervezeteknek tagja, illetve nemzeti, szakmai partnere:

Európai Ruházati és Textil Szövetség (EURATEX)

Nemzetközi Textilgyártók Szövetsége (ITMF)

Nemzetközi Kötő Szövetség (IFKT)

Textilvegyészek és Koloristák Nemzetközi Szövetsége (IFATCC)

Felnőttképzők Szövetsége (FVSZ)

Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)

Mérnökök Nemzetközi Szervezete (FEANI)