Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület

Minőségpolitika

 

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE), mint felnőttképző intézmény (000813/2014 nyilvántartási szám) a folyamatos fejlődés iránti elkötelezettségét a minőségpolitikában deklarálja.  Ennek érdekében figyelembe veszi az érdekelt partnerek (a képzések iránt érdeklődők, képzésben résztvevő hallgatók, vállalkozások) elvárásait, a törvényi és szakmai előírásokat.

 

1.  A minőségre vonatkozó intézményi stratégia

1.1.  Meghatározó jellegű és folyamatosan aktualizálandó felnőttképző intézményünk teljes szervezetét átfogó, minőségben és rendszerben való gondolkodást biztosító vezetési kultúra megvalósítása. Ennek érdekében elvégezzük a felnőtt képzési folyamatok valamennyi területére kiterjedő iránymutatás meghatározását, mely összehangolja a működési folyamatokat.

1.2.  A képzéseken való részvételben érdekeltek (képzésben résztvevőhallgatók, vállalkozások) és a felnőttképző intézmény között partneri viszonyt teremtünk meg, a megrendelői igényeket kialakító, hatékony és megelégedettséget mutató képzések megvalósítása érdekében.

1.3.  A folyamatos fejlesztést, a működési bizonytalanság csökkentését az önértékelésen alapuló összehasonlítási- és mérési rendszer eredményes működtetésével biztosítjuk.

1.4.  Az adatok gyűjtésével (szervezeten belülről érkező, ill. a külső érdekelt felektől származó), a méréssel és elemzéssel elérjük, hogy a szükséges változtatásokra időben sor kerüljön.

1.5.  A kompetenciák és készségek fejlesztéséhez, az ösztönzéshez, a személyes teljesítmény fokozásához megfelelő eszközöket alakítunk ki és működtetünk.

1.6.  Tevékenységünket (képzések, támogató szolgáltatások) a felnőttképzésre vonatkozó és egyéb vonatkozó jogszabályokat betartásával folytatjuk, a jogszabályokban megfogalmazott társadalmi igények figyelembe vételével.

 

2.  A minőségirányítással kapcsolatos felelősség, elkötelezettség

2.1.  A TMTE ügyvezető főtitkára alárendeltségében működik a szervezet felnőttképző intézménye. Az ügyvezető főtitkár hagyja jóvá a minőségpolitikát, a minőségirányítási kézikönyvet és az ehhez tartozó fejezetek tartalmi leírásait, az eljárásokat, követelményprofilokat, dokumentumokat.

2.2.  A TMTE ügyvezető főtitkára alárendeltségében végzi tevékenységét a pénzügyi munkatárs.

2.3.  Az ügyvezető főtitkár irányításával látja el feladatait a felnőttképzési vezető, aki felel a felnőttképzéssel kapcsolatos, a minőségirányítási kézikönyvben meghatározott képzésszakmai feladatok végrehajtásáért.

2.4.  A felnőttképzési vezető alárendeltségében végzi tevékenységét:

a.)    a képzési programok összeállítója,

b.)   az egyes tanfolyamok szervezője és felelőse,

c.)    az adminisztratív feladatokat ellátó munkatárs,

d.)   a minőségügyi munkatárs.

2.5.  A TMTE vezetői (ügyvezető főtitkár, felnőttképzési vezető) elkötelezettek vagyunk a minőségirányítási rendszer kialakítása, hatékony működtetése és folyamatos fejlesztése iránt.

a.)    Rendszeres belső képzéssel és folyamatos napi kommunikációval erősítjük mind a belső (alkalmazott), mind a külsős (oktatók) munkatársainkban a partnerek által elvárt minőségi színvonal kritériumait.

b.)   Folyamatosan tájékoztatjuk a munkatársakat és az érdekelt partnereket a vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok által támasztott kötelezettségekről, továbbá az ezeknek való mindenkori megfelelés fontosságáról.

c.)    Biztosítjuk a szükséges személyi, tárgyi és anyagi erőforrások rendelkezésre állását.

d.)   Minőségcélokat és a minőségi jellemzőkhöz rendelt célértékeket határozunk meg, és azok teljesülését nyomon követjük.

e.)   Rendszeres vezetőségi átvizsgálások során teljes körűen felülvizsgáljuk a minőségirányítási rendszert és az intézmény tevékenységét, szükség szerint beavatkozunk a rendszer optimális működése érdekében.

 

3.  Az érdekelt felek bevonása

3.1.  A minőségmegvalósításába bevonjuk az érdekelt feleket, a külső és belső közreműködőket.

3.2.  Eleget teszünk megrendelőink elvárásainak a pontos és megbízható teljesítéssel, továbbá az oktatást támogató szolgáltatások biztosításával. Leendő partnereink tájékoztatására megbízható információkkal szolgálunk (részvételi feltételek, képzési programok, egyebek).

3.3.  Panaszkezelési szabályzat alapján elbíráljuk a negatív észrevételeket, jogos panaszok esetén beavatkozunk a hasonló esetek elkerülésére.

3.4.  Rendszeresen fejlesztjük képzési programjainkat és módszereinket a képzésekben résztvevő személyek és vállalkozások igényeinek megfelelően.

3.5.  Nyomon követjük, hogy végzett hallgatóink hogyan hasznosítják a nálunk szerzett ismereteket. Folyamatos fejlesztéssel gondoskodunk arról, hogy szolgáltatásaink megfeleljenek a gazdasági élet gyorsan változó követelményeinek.

 

4.  A minőségpolitika megvalósulásának figyelemmel kísérése

4.1.  Mérjük teljesítményünket, képzéseink és szolgáltatásaink hatékonyságát, a mérések eredménye alapján végezzük fejlesztéseinket.

4.2.  Az évenkénti vezetőségi átvizsgálás során a minőségpolitika megvalósulását figyelemmel kísérjük.

 

 

Budapest, 2017. január 1.

 

 

Ecker Gabriella

ügyvezető főtitkár