Köszöntő

Örömmel köszöntjük a Textil-, Ruha- és Textiltisztítóipari Tudásbázis megújult honlapján!

A textil-, ruha és textiltisztítóipari vállalkozások számára a tudás a sikeres működés és az innováció egyik erőforrása, ugyanakkor a szaktudás egyre jobban kapcsolódik más iparágak, határterületi tevékenységek, anyagtudományok, felhasználó ágazatok eredményeihez és igényihez is.

A textil-, ruha és textiltisztítóipari vállalkozások eredményességének érdekében a TMTE szükségesnek tartja az eddiginél gyorsabb és rendszerezettebb hozzájutást az új és élenjáró műszaki-technológiai információkhoz, és a vállalkozások üzleti környezetét befolyásoló és meghatározó gyakorlati ismeretek folyamatos gyűjtését és közvetítését. Ezt a célt szolgálja a Textil-, Ruha- és Textiltisztítóipari Tudásbázis létrehozása és hosszú távú folyamatos fejlesztése.

A Textil-, Ruha- és Textiltisztítóipari Tudásbázis szakma-specifikusan a textil-, ruházati- ill. textiltisztítóipari szakterület és a kapcsolódó interdiszciplináris szakterületeken a gyártó, forgalmazó, szolgáltató cégeket, tervezőket és kreatív szakembereket, K+F+I együttműködést kereső partnereket, valamint oktatási intézményeket, egyéb szakmai szervezeteket kívánja elérni.

Törekszünk arra, hogy a Textil-, Ruha- és Textiltisztítóipari Tudásbázis tartalmát folyamatosan aktualizáljuk, frissítsük ágazati hírekkel, újdonságokkal, fejlesztési eredményekkel, így az ide látogató cégvezetők, marketingvezetők, kereskedelmi vezetők, műszaki szakemberek, és minden érdeklődő hosszabb távon megtalálja a számára szükséges információkat a további munkájához.

A Tudásbázis nyitott a korrekt és hiteles szakmai anyagok befogadására és közlésére.

Véleményét, javaslatait, anyagait várjuk az info@tmte.hu elérhetőségre beküldve, (tel: +361 201 8782, és +36 30 658 7058).

Ecker Gabriella
ügyvezető főtitkár