Magyar textiltechnika

A Magyar Textiltechnika felhívása

Magyar Textiltechnika, a hazai textil-, textilruházati és textiltisztító ipar immár egyetlen műszaki jellegű folyóirata, a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE) kiadványa, 1948 óta folyamatosan, megszakítás nélkül szolgálja iparunkat. Jóllehet a lap ma már csak az interneten olvasható, évente megjelenő négy számában igyekszik ismertetni az ezekben a szakágazatokban tapasztalható fejlesztéseket, új nyersanyagokat, eljárásokat, szakmai újdonságokat, de emellett tájékoztat e szakterületek aktuális hazai – estenként nemzetközi – eseményeiről, általános helyzetéről is. Igyekszik bemutatni a hazai vállalkozásokat, vizsgáló, szakvéleményező, oktatási intézményeket és azok eredményeit, sikereit, valamint közölni az ezekkel az iparágakkal összefüggő hazai tudományos eredményeket. Ezek a cikkek fontos információkat jelenthetnek a gyakorló szakemberek mellett az ilyen irányú oktatási munkát végző ill. az ilyen témákban tanulmányokat folytató szakemberek, kutatók számára is.

A lap szerzői az ipar legjobban felkészült szakemberei közül kerülnek ki, azonban sajnálatos tény, hogy a szerzői gárda nagyon leszűkült. Kívánatos lenne, hogy az üzemekben, oktatási és vizsgáló intézményekben dolgozó fiatal szakemberek is bekapcsolódjanak ebbe a munkába. A Magyar Textiltechnika örömmel ad helyet és publikációs lehetőséget fejlesztési eredmények bemutatásának, tudományos eredmények közzétételének. A szerkesztőség a tudományos igényű cikkek lektoráltatásáról is gondoskodik, így azok lektorált cikkekként jelenhetnek meg.

A lap tartalma a textil-, a textilruházati és a textiltisztító ipar teljes körét felöleli, a szálasanyagoktól és fonalaktól a fonalgyártáson, a különböző kelmeképzési eljárásokon, a színezés–mintázás–kikészítés folyamatain át a konfekcionálásig, foglalkozik a divat újdonságaival és a textiltisztítás technológiai és egyéb kérdéseivel. Fontos teret kapnak az anyagvizsgálatok, a minőségirányítás, a környezetvédelem, a fogyasztóvédelem témakörei, a szakmai oktatás helyzete és az ipart érintő szakmai és személyi események. Beszámol a lap természetesen a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület rendezvényeiről, az egyesületi élettel kapcsolatos hírekről is. Mód van ezek mellett hirdetések elhelyezésére is.

Nagy örömmel fogadnánk, ha az ipar és az oktatás bármely területén dolgozó, valamint az anyagvizsgálatot és szakvéleményt készítő szakemberek beszámolókkal, ismertető jellegű vagy tudományos eredményeket bemutató cikkekkel jelentkeznének. Fontosnak tartanánk a különböző szintű szakdolgozatok alapján készült cikkek megjelentetését, hiszen ezek az ipar számára is fontos információkat tartalmazhatnak. De ugyanilyen szívesen vennénk azokat a beszámolókat is, amelyek egy-egy vállalkozás, üzem, vizsgáló, szakvéleményező vagy oktatási intézmény korszerűsítéseiről, valamely jelentős eseményéről vagy eredményéről számolnak be.

A lap szerkesztősége a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület e-mail címén (titkarsag@tmte.hu) vagy a főszerkesztő e-mail címén (lazarky2@gmail.com) várja az új szerzők jelentkezését és munkáját. Az esetleg felmerülő részletkérdésekről a lap főszerkesztője, Lázár Károly az említett e-mail címen készségesen ad felvilágosítást.

A Magyar Textiltechnika
szerkesztőbizottsága


Kedves Olvasók!

Örömmel értesítjük hogy az Egyesület Intéző Bizottsága 2018. február 28-i ülésén úgy határozott, hogy a Magyar Textiltechnika Online Szaklap ezentúl ingyenesen letölthető.

A honlapról régebbi számok évfolyamonként, az újabbak (2022-től) lapszámonként érhetők el. A cikkek egyenként az alábbi címre kattintva érhetők el:
https://drive.google.com/drive/folders/1uIhRDNQtu4iyGeHPAhuEW8ElBPbGTlcy

2023

2023/3»letöltés«
2023/2 »letöltés«
2023/1 »letöltés«

2022

2022/4 »letöltés«
2022/3 »letöltés«
2022/2 »letöltés«
2022/1 »letöltés«