Szervezet

Intéző Bizottság:
TMTE Elnök:Dr. Csanák Edit DLA
  
TMTE Alelnökök:Dr. Kokasné dr. Palicska Lívia
 Mayer Valéria
  
TMTE Ügyvezető Főtitkár:Ecker Gabriella – ügyvezető főtitkár (állandó meghívott tanácskozási joggal)
Intéző Bizottsági tagok:Ameyné Viola Beatrix
 Benczik Judit
 Deme Gabriella
 Kutasi Csaba
 Lázár Károly
 Dr. Medgyessy Ildikó
 Medgyessy Ildikó Mónika
 Dr. Papp-Vid Dóra DLA
 Polgár Bálint
Révész Eszter
 Szabóné Szitha Hedvig
 Dr. Való Gábor
  
Ellenőrző Bizottsági tagok:Dr. Császi Ferenc – elnök
 Dr. Recskiné Dr. Borsa Judit
 Vince Gabriella
  
Etikai Bizottsági tagok:Lukács Jánosné – elnök
 Bencze Noémi
 Groszmann Tibor
  
TMTE Titkársága:Ecker Gabriella – ügyvezető főtitkár
 Szigetvári Eszter – menedzser asszisztens
 Benczik Judit – képzési andragógiai vezető
  
Külső munkatársak:Kocor Erika – pénzügy, könyvelés
 Kutasi Csaba – igazságügyi szakértő
  
Tiszteletbeli tisztségviselők:Dr. Pataki Pál – tiszteletbeli elnök
Máthé Csabáné dr. – tiszteletbeli főtitkár
Lukács Jánosné – tiszteletbeli főtitkárhelyettes
 Nagyné Horváth Katalin – tiszteletbeli alelnök
 Groszmann Tibor – tiszteletbeli EB elnök
 Dr. Szoboszlai István Attila – az Ellenőrző Bizottság tiszteletbeli tagja
 Tálos Jánosné – az Ellenőrző Bizottság tiszteletbeli tagja
  Dr. Zalatnay Ottó – az Ellenőrző Bizottság tiszteletbeli tagja
 Dr. Hajnal Endre – az Ellenőrző Bizottság tiszteletbeli tagja

Tiszteletbeli funkció a ASZ. 3.3 pontja értelmében: Az egyesület azon tagja, akit a közgyűlés korábban határozott időre tisztségviselővé választott és ez az idő lejárt, tiszteletbeli (tb.) tisztségviselővé választható. Ez a megbízás tisztségviselői szavazati joggal nem jár. A megválasztásról a küldöttközgyűlés dönt. A tiszteletbeli funkció örökös. A lelépő tisztségviselő más funkcióba teljes jogú hatáskörrel választható.

A TMTE 2022-2026. időszakra megválasztott vezető tisztségviselői és vezetőtestületi tagjai rövid bemutatással