Ügyfélszolgálat és panaszkezelés

Ügyfélszolgálati rendszer működtetése

Ügyfélszolgálatunk mind telefonon, mind személyesen elérhető, felkereshető. Az e-mailen érkező érdeklődésre 2 munkanapon belül válaszolunk.

A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számunkat a tevékenységünk gyakorlása során használt képzési dokumentációban, valamint a képzéssel kapcsolatos üzleti dokumentumokon, folyamatosan használjuk, feltüntetjük, arról ügyfeleinket tájékoztatjuk, tevékenységéről közreadott írásos tájékoztatójában, programfüzetében szerepeltetjük, és az ügyfelek számára jól látható módon kifüggesztjük.

Közvetlen elérhetőséget az alábbi ügyfélfogadási rend szerint biztosítunk megbízóink, és a képzések résztvevői számára.

Elérhetőségek

Cím: 1015 Budapest, Hattyú u. 16. II. em. 7.
Telefon: 36 1 201 8782; + 36 30 658 7058
E-mail: titkarsag@tmte.hu
Web: www.tmte.hu

Személyes ügyfélfogadás helye, ideje

Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület Titkársága, 1015 Budapest, Hattyú u. 17. II. em. 7. (31-es kapucsengő).

Hétfő – 10.00 – 17.00
Kedd – 10.00 – 17.00
Szerda – 10.00 – 17.00
Csütörtök – 10.00 – 17.00
Péntek – 10.00 – 14.00
Szombat –
Vasárnap –

Panaszkezelési rendszer

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha ügyfelünk a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, abban az esetben a panaszról és intézményünknek az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az ügyfélnek átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek legkésőbb a panaszra adott érdemi válasszal egyidejűleg, a panasztételtől számított 30 napon belül megküldeni.

Írásbeli panaszt a panasz beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben válaszoljuk meg és intézkedünk annak közléséről a panasztevő felé.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látjuk el.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrizzük, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatjuk.

A panasz elutasítása esetén ügyfelünket írásban tájékoztatjuk arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testületet veheti igénybe, a Budapesti Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. címen, ill. a  (06 1) 488 2131 telefonszámon érhető el.

Panasz esetén, annak kivizsgálása és orvoslása figyelembevételével helyesbítő-, adott esetben megelőző tevékenység lefolytatását kezdeményezzük.

Panaszkezelési űrlap

Információs rendszer

Az információ kezelésre, feldolgozásra, a nyilvánosság biztosítására vonatkozó szabályozásai, és az információkezelésre, adatkezelésre, tájékoztatásra használt informatikai alkalmazások, eszközök (beleértve az intézmény honlapját) a Minőségirányítási kézikönyvben részletesen szabályozottak.

A felnőttképzési tevékenység alapdokumentumai a képzési programok, ezek megismerését betekintési lehetőséggel biztosítjuk a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület Titkárságán (1015 Budapest, Hattyú u. 17. II. em. 7., 31-es kapucsengő)

Ecker Gabriella Zsófia
ügyvezető főtitkár

Budapest, 2021. január 01.