TMTE LV. KÖZGYŰLÉS – 2024. május 24.

M E G H Í V Ó
A TMTE LV. KÖZGYŰLÉSÉRE
2024. május 24. (péntek) 11.00 óra

Tisztelt TMTE Jogi Tagvállalat Vezető / Képviselő, TMTE Egyéni Tag!

Ezúton tisztelettel meghívjuk az Egyesület LV. Közgyűlésére, melynek helyszíne az INNOVATEXT Zrt. Tárgyaló terme (1103 Budapest, Gyömrői út 86.)

Az 1948-ban alapított Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület hosszú évtizedek óta sikeresen dolgozik azért, hogy fejlessze a szakmakultúrát a hazai textil- és textilruházati iparban, a textiltisztításban és a kapcsolódó szakterületeken. Fontos célja a szakma hagyományainak megóvása és őrzése, és szakértői hálózatával a megfelelő fórum biztosítása a tudásmegőrzéshez, a tudásfejlesztéshez és az információk cseréjéhez is.

Az elmúlt évtizedekben ágazatunk ipari háttere egész Európában fokozatosan összezsugorodott, ezért a szakmai szervezeteknek fennmaradásuk érdekében is új megoldásokat kellett/kell találniuk.

Ezek a kedvezőtlen gazdasági hatások a mi Egyesületünket sem kímélték, a működés feltételei fokozatosan romlottak. Az ellehetetlenülést csak a Tagság támogatásával és a szakértői háttér önzetlen munkájával sikerült eddig is elkerülni.

Az Egyesület jövőjét illetően 2024-ben fontos döntést kell hozni. A szakmai értékek megőrzése és a tevékenység folytatása érdekében változásra van szükség. A TMTE vezető tisztségviselői és vezetőtestületi tagjai a 2024.04.29-i IB ülésen megszavazták, hogy Közgyűlés elé kerüljön a változás terve.

A cél, hogy a TMTE a jövőben – bár más formában, de – továbbra is folytathassa célkitűzései szerinti munkáját, megőrizve arculatát és értékeit.

Amennyiben e Közgyűlés keretében a tagság megszavazza, akkor – az átalakulás bírósági bejegyzését követően – szakmai közösségünk „Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesületi Tagozat” név alatt működne tovább a textil-, ruha-, bőr- és cipőipart, a textiltisztítást és a kapcsolódó szakterületek érdekképviseletét is ellátó szervezeten, a Magyar Könnyűipari Szövetségen (MKSZ) belül.

Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés napirendi pontjai között tehát nagyon fontos témák kerülnek megvitatásra, személyes megjelenésére feltétlenül számítunk.

Regisztráció: 10.30-11.00

Napirend:

1. Elnöki megnyitó – Dr. Csanák Edit
Megemlékezés az előző közgyűlés óta elhunyt tagokról
Egyesületi kitüntetések átadása
Szellemi Örökség Album 2024. évi bővítésének ismertetése

2. A Közgyűlés mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottságának, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása, javaslat a napirendre, szavazás

3. A 2023. évi közhasznúsági beszámoló szóbeli kiegészítése, megvitatása (írásos anyagok)
Ecker Gabriella – ügyvezető főtitkár
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet – 2023
A 2023. évi gazdasági tevékenység rövid értékelése

4. Jelentés az Ellenőrző Bizottság 2023. évi munkájáról, az Egyesület 2023. évi éves beszámolójáról (írásos anyag)
Dr. Császi Ferenc – Ellenőrző Bizottság elnöke
Az Ellenőrző Bizottság jelentése a TMTE LV. közgyűlési napirendi pontjaihoz készült előterjesztésekről

5. Szavazás a 2023. évi közhasznúsági beszámolóról, az Ellenőrző Bizottság jelentéséről

6. A 2024. évi munka- és pénzügyi terv szóbeli kiegészítése, megvitatása (írásos anyag)
Ecker Gabriella – ügyvezető főtitkár
2024. évi TMTE munka- és pénzügyi terv

7. A TMTE Ellenőrző Bizottság 2024. évi munka- és pénzügyi tervre vonatkozó állásfoglalásának ismertetése (írásos anyag)
Dr. Császi Ferenc – Ellenőrző Bizottság elnöke
Az Ellenőrző Bizottság jelentése a TMTE LV. közgyűlési napirendi pontjaihoz készült előterjesztésekről

8. Szavazás a 2024. évi munka- és pénzügyi tervről.

9. Előterjesztés a TMTE Magyar Könnyűipari Szövetségbe (MKSZ) történő beolvadására (írásos anyag)
Dr. Csanák Edit – Elnök
Előterjesztés a TMTE MKSZ-be történő beolvadására

10. A TMTE Ellenőrző Bizottság beolvadásra vonatkozó állásfoglalásának ismertetése (írásos anyag)
Dr. Császi Ferenc – Ellenőrző Bizottság elnöke
Az Ellenőrző Bizottság jelentése a TMTE LV. közgyűlési napirendi pontjaihoz készült előterjesztésekről

11. A beolvadási előterjesztés megvitatása, szavazás

12. A TMTE-MKSZ Átalakulási (Egyesülési) Tervének ismertetése (írásos anyag)
Dr. Csanák Edit – Elnök
Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia – MKSZ elnök
TMTE-MKSZ Átalakulási (Egyesülési) Terve -2024.05.09.

13. A TMTE Ellenőrző Bizottság TMTE-MKSZ Átalakulási (Egyesülési) Tervre vonatkozó állásfoglalásának ismertetése (írásos anyag)
Dr. Császi Ferenc – Ellenőrző Bizottság elnöke
Az Ellenőrző Bizottság jelentése a TMTE LV. közgyűlési napirendi pontjaihoz készült előterjesztésekről

14. TMTE-MKSZ Átalakulási (Egyesülési) Terv megvitatása, szavazás

15. Egyéb aktuális ügyek, a Tagok, Meghívottak részéről felvetődő témák

A TMTE Alapszabályának 2022. évben elfogadott módosítása értelmében a közgyűlésen egyéni tagjaink és a jogi tagvállalatok már nem küldöttek útján képviseltetik magukat, hanem minden tag közvetlen szavazásra jogosult. Kérjük tehát, hogy amennyiben a TMTE Közgyűlésén nem tud személyesen részt venni, akkor lehetőség szerint meghatalmazott útján képviseltesse magát. Az erre vonatkozó mintanyomtatványt szintén a fenti linken találhatja meg.
1. Meghatalmazás – Egyéni tag
2. Meghatalmazás – Jogi tag

Amennyiben a Közgyűlés nem lenne határozatképes, akkor azt változatlan napirenddel ugyanazon a napon és helyszínen 11.30 órakor ismételten összehívjuk.

Az elektronikus válaszlap 2024. május 21-ig történő visszaküldésével (nemleges válasz, vagy meghatalmazott útján történő részvétel esetén is) várjuk szíves visszajelzését.

Részvételére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2024. május 08.

Üdvözlettel,
az Intéző Bizottság nevében:

Dr. Csanák Edit s.k.
TMTE elnök