MIR belső auditor képzés (ISO 9001:2015) – 2024. január 17-19.

MIR belső auditor képzés (ISO 9001:2015)

Képzési cél: Az ISO 9001:2015 szabvány követelményei és a vállalati fejlesztési célok szerint az irányítási rendszer koordinálására, fejlesztésére való felkészítés, valamint belső auditori képzés.

Akiknek ajánljuk: a minőségügyért felelős vezetők, termelésvezetők, folyamatmérnökök, a vállalati minőségügy területén tevékenykedő munkatársak

A résztvevők képesek lesznek az ISO 9001:2015 szerinti minőségirányítási rendszer  belső felülvizsgálatának végzésére, irányítására az ISO 19011:2018 szabvány elvárásai szerint.

A résztvevők megismerik:
– a minőségirányítási rendszer és az ISO 9001:2015 szabvány koncepcióját, alapelveit
– a vállalati kockázatok felmérését, értékelését és kezelését

képesek lesznek:
– jelenlegi rendszerük hatékony működtetésére és fejlesztésére
– kockázatértékelési módszer(ek) alkalmazására, és a kockázatok felügyeletére
– a folyamatok teljesítményének, hatékonyságának mérésére alkalmas módszer gyakorlati kialakítására és bevezetésére
– belső auditok tervezésére, elvégzésére, dokumentálására, fejlesztő intézkedések értékelésére.
– A továbbképzésen való részvételhez ajánlott a saját vállalati minőségirányítási rendszer ismerete.

3 napos képzés: MIR belső auditor képzés (ISO 9001:2015)

Időpont: 2024. január 17-19.; 09.00-17.00

Jelentkezési határidő: 2024. január 12.

Tervezett helyszín: Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület
TMTE tárgyaló, 1015 Budapest, Hattyú u. 16. II/7. (31-es kapucsengő)
A tanfolyamon résztvevők megkapják a képzés tananyagát (elektronikus formában).

Részvételi díj: 3 napos képzés + vizsga díja: 144.000 + ÁFA (Amennyiben egy vállalkozástól 2 vagy több fő jelentkezik, 5% kedvezményt biztosítunk.)

Jelentkezési lap ►►►

Tematika

1. nap   9.00-17.00

Minőségügyi alapok
– A minőség fogalma, értelmezése
– A minőségirányítási rendszer fogalma, alapelvei
– Irányítási rendszer(ek) sajátosságai, kidolgozásának szempontjai
– Folyamatszemléletű megközelítés. Folyamat értelmezése, folyamatok kapcsolódása, folyamatok értékelési szempontjai, teknősbéka modell.
– Kockázatalapú gondolkodásmód, kockázat fogalma, kockázatértékelő módszerek. Gyakorlat.

Az ISO 9001:2015 szabvány elvárásai
– A szervezet és környezete, érdekelt felek elvárásai (4. fejezet) Gyakorlat
– Vezetői szerepvállalás (5. fejezet), a MIR tervezése (6. fejezet)
– Támogatás: a működési környezet, erőforrások. A munkatársak kompetenciája és a szervezeti tudás. Kommunikáció. (7. fejezet)
– Dokumentált információk értelmezése, készítése, dokumentumkezelés

2. nap   9.00-17.00

Az ISO 9001:2015 szabvány követelményei (folytatás)
– Működési folyamatok (8. fejezet)
– Teljesítményértékelés (9. fejezet)
– Folyamatok teljesítményének értékelési módszere mutatószámokkal (Gyakorlat)
– Fejlesztés (10. fejezet)
– Feladatmegoldások a szabványismeret elmélyítésére

Belső audittal kapcsolatos alapfogalmak
Auditálási ismeretek az ISO 19011:2018 szabvány tükrében
– Audit alapfogalmak, alapelvek. Audit típusok. PDCA elv.
– Az audit szereplői, az audit folyamata
– Belső audit előkészítése, felkészülés az auditra (Éves auditterv, auditprogram)
– Felkészülés a belső auditra, az auditorral szembeni elvárások.
– A rendszerdokumentáció felülvizsgálata. Ellenőrzőlista készítés.

3. nap   9.00-17.00

Audit ismeretek (folytatás)
– A belső audit végrehajtása. Információgyűjtés, értékelés, kommunikáció.
– Belső auditjelentés összeállítása, helyesbítő intézkedések felügyelete.
– Az auditorokkal szemben támasztott követelmények
– Viselkedéskultúra, kommunikáció, motiváció
Gyakorlat: auditprogram, auditok tervezése, ellenőrző lista készítése, dokumentáció felülvizsgálat

Helyszíni audit végrehajtása
Auditálási ismeretek, gyakorlatok: esettanulmányok alapján auditfeladatok megoldása
– Az audit indítása, lebonyolítása
– Eltérések és kezelésük, tipikus nemmegfelelőségek
– Helyesbítő intézkedés meghatározása
– A helyszíni audit lezárása
– A belső auditjelentés összeállítása. Auditdokumentumok.
– Auditot követő tevékenységek, helyesbítő intézkedések felügyelete
Gyakorlatok: esettanulmányok (minta-esetek), helyzetgyakorlatok alapján eltérések (nemmegfelelőségek) megállapítása, eltérési jelentés készítése. Az audit dokumentálása.
15.30-17.00 Teszt

További tudnivalók

– A tanfolyam díja tartalmazza a képzést, a tananyagot, a vizsgadíjat, a kávészüneteket, a terembérletet, az oktató díját, valamint a szervezési költségeket.
– A TMTE fenti tanfolyama bejelentéshez kötött egyéb képzés.
Bejelentési nyilvántartási szám: B/2020/005559
– Tanúsítványt kapnak azok, akik hozzájárultak a szükséges adatok feltöltéséhez a hivatalos Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe (FAR), a tanfolyam valamennyi óráján aktívan jelen voltak, és sikeres tesztet töltöttek ki, valamint képzési díjat maradéktalanul befizették
Tanfolyam törlése, elhalasztása: A képzés induló létszámhoz kötött (jelen esetben 5 fő). Amennyiben nem jön össze elegendő számú jelentkező, a tanfolyam törlésre, illetve halasztásra kerül.
– A tanfolyam kiscsoportos képzés (maximum 10 fő), ezért a jelentkezéseket érkezési sorrendben vesszük figyelembe.