Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület

A képzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások eljárása

 

1. Az eljárás célja:

Az eljárás célja annak a szabályozása, hogy a képző intézmény miként nyújt a képzési tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatásokat.

 

Kötelező szolgáltatás:

A felnőttképzést folytató intézmény előzetes tudásfelmérés lebonyolítására vonatkozó folyamatleírása.

 

Egyéb szolgáltatás:

Az intézmény bármely, a résztvevők támogatását szolgáló szolgáltatását a minőségirányítási rendszerébe illeszthet, ha annak minőségét, dokumentáltságát, ellenőrzést és fejlesztését a minőségirányítási rendszerében leírt módon kívánja nyújtani.

 

2. Alkalmazási terület

A felelős vezetők, szakmai vezető, minőségirányítási vezető, oktatók, képzéssel foglalkozó munkatársak (ügyintézők).

 

3. Követelmények

 

A 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről:

III. fejezet, g) az előzetes tudásmérést az 1. § (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti támogatott képzések esetén kötelezően, az 1. § (2) bekezdés b) és d) pontjában foglalt képzések esetén a képzésre vonatkozó támogatási szerződés kötelező előírása alapján, egyébként a jelentkező kérésére kell biztosítania.

 

4. Az eljárás leírása

 

Előzetes tudásfelmérés

 

A folyamat elemei / lépései Közreműködők Feladatok / dokumentálás (D)
Előzetes tudásfelmérés módszereinek meghatározása a képzésekhez

Szakmai vezető,

Oktató(k),

Szakértő(k)

képzésenként, tananyag egységenként, modulonként a követelményekben meghatározott ismeretekhez mért, már megszerzett tudás beszámításának méréséhez alkalmazott módszerek

A tudásfelmérés feladatainak kidolgozása képzésenként

Szakmai vezető(k), Oktató(k)

Szakértő(k)

a meghatározott mérési módszerekhez kapcsolódó feladatok és értékelési útmutatók kidolgozása képzésenként, tananyag egységenként, modulonként

D: Tudásfelmérés feladatai, értékelési útmutatói

A tudásfelmérés díjának meghatározása Szakmai vezető

- díjtételek meghatározása

- díjtételek és a szolgáltatás feltételeinek publikálása

D: Díjtábla a tudásfelmérés szolgáltatására

A tudásfelmérés elvégzése

Ügyintéző(k)

Oktató(k)

Szakértő(k)

- A tudásfelmérés időpontjának kijelölése

- feladatok elvégeztetése

- feladatok értékelése

- az eredmények beszámíthatóságának meghatározása

- a szolgáltatás díjának számlázása

- a résztvevő tájékoztatása a tudásfelmérés eredményéről

A tudásfelmérés eredményének beszámítása a képzésbe

Szakmai vezető,

Ügyintéző(k)

Oktató(k)

- a felmentési feltételek meghatározása (óraszám, témakörök, időpont, ár)

- képzési csoportba sorolás

D: Felmentési igazolás

 

5. Minőségi jellemzők (indikátorok)

 

Indikátorok Célérték
nem releváns  

 

6. Kimeneti dokumentumok

  • Tudásfelmérés feladatai, értékelési útmutatói
  • Díjtábla a tudásfelmérés szolgáltatására
  • Felmentési igazolás